©Kazuyoshi Miyamoto
@154-0016
@2-5-1
@Tsurumaki
@Setagaya-ku
@Tokyo

@TEL:03-5450-9581
copyright©2004 All rights reserved by Setagaya Art Museum