154-0016 2-5-1 Tsurumaki Setagaya-ku Tokyo TEL:03-5450-9581Train

Tokyu Denentoshi Line to Komazawa Daigaku Station /10-minute walk
Tokyu Setagaya Line to Shoin Jinja Station /18-minute walk


Bus

Tokyu Bus Shibuya 05 (Shibuya - Tsurumaki Eigyosho) to Komazawa Chugakko
/3-minute walk
Tokyu Bus Todoroki 11 (Soshigayaokura - Todoroki) to Komazawa 3-chome
/3-minute walk
Tokyu Bus Shibuya 11 (Shibuya - Denenchohu) to Komazawa Daigaku-mae
/10-minute walk
Tokyu Bus Shibuya 13 (Shibuya - Kinuta Honmura) to Komazawa Daigaku-mae
/10-minute walk